Inner Game Coaching

Inner Game Coaching

‘Inner Game Coaching’ richt zich erop de ander te helpen leren van zijn eigen ervaring. Onze visie is dat iedereen die zijn eigen ontwikkeling wil versnellen, baat heeft bij de ‘Inner Game’, zowel als speler en coach. ‘Inner Game Coaching’ is niet zozeer een zaak van veel leren, maar meer van het één en ander afleren. Eenvoudig om te begrijpen, nog niet zo makkelijk om te doen.

Voor wie?

Kijk voor een korte introductievideo op: http://www.innergame.nl/programma/coaching/

Doel van deze training:

De ‘Inner Game Coaching’ workshop richt zich op professionals – in leidinggevende, coachende of adviserende functies – die hun medewerkers, pupillen of cliënten willen helpen om sneller, met meer zelfvertrouwen en plezier te leren van hun eigen ervaring. Met toegenomen inzet en resultaten en een betere verbinding tussen beiden als toegift!

Wat levert het me op?

     • Toegenomen vaardigheid en zelfvertrouwen in het leren van de eigen ervaring, als deelnemer en als coach.
     • Daarvan genieten en des te beter presteren, in beide rollen!
     • Toegenomen lerend vermogen, zelfvertrouwen en zelfacceptatie.
     • Verhoogde effectiviteit als coach en plezier in coaching.
     • Meer zelfinzicht/zelfkennis.
     • Diepgaande inzichten in de fundamenten van coaching.

Wanneer deelnemen?

     • Wanneer u het gevoel heeft dat er meer te halen valt uit uzelf of uit degenen aan wie u leiding geeft.
     • Wanneer u essentiële coachingsvaardigheden wilt aanleren.
     • Wanneer uw wilt leren om, met minder moeite, meer te bereiken.
     • Wanneer u meer plezier, ontspanning en geluk wilt ervaren in uw werk, sport en/of leven.

Werkwijze

Doordat deelnemers elkaar bij toerbeurt coachen tijdens een aantal oefeningen, bijvoorbeeld op een puttinggreen, zien zij in hun rol als coach direct het effect van hun gedrag op de stemming en prestatie van hun ‘cliënt’. Deze onmiddellijke feedback werkt in hoge mate procesversnellend. Te meer daar zij als speler eerst hebben ervaren hoe plezierig en effectief deze manier van coachen uitwerkt. Het is leerzaam voor beiden!

Wij, trainers, gaan door met onze bemoeienis totdat u als deelnemer gekregen heeft waarvoor u gekomen bent. Wanneer u in uw dagelijkse leven/werk/sport met het geleerde aan de slag kunt gaan. Deelnemers formuleren hiervoor hun eigen ‘huiswerkopdrachten’, waarover zij tijdens de follow up sessie rapporteren en een verdiepingsslag maken.