Visie

Visie

Visie op organisaties
De snelle veranderingen en toenemende complexiteit in de wereld vragen om een nieuw perspectief op leiderschap en ondernemerschap en daarmee ook op leren en ontwikkelen. Organisaties hebben meer dan ooit behoefte aan medewerkers die authentiek zijn, die zelf richting mogen geven én kunnen aansluiten bij anderen. Die kunnen inspireren en verbinden tot co-creatieve,  flexibele en duurzame organisaties. Bij een continu veranderende omgeving en de wens daarin te kunnen blijven presteren past een houding van levenslang leren.

Visie op leiderschap
In onze visie is iedereen een leider en kan iedereen leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Leiderschap is niet leeftijdgebonden en ook niet functiegebonden. Afhankelijk van de situatie of context worden leiderschapskwaliteiten aangesproken. Een ware leider inspireert anderen hun volledig potentieel te ontwikkelen en daardoor meer te worden wie men werkelijk is. Onder volledig potentieel verstaan wij de ontwikkeling op mentaal, emotioneel, fysiek, bezieling en bewustzijnsniveau.